Website disclaimer

Omdat je natuurlijk wilt weten hoe we met jouw data omgaan

Deze disclaimer geeft aan waar we geen verantwoordelijkheid voor nemen als het gaat om de juistheid van de informatie op onze site. Daarnaast claimen auteursrecht over de inhoud van onze website en dat niemand die zonder onze toestemming mag worden gebruikt.

Websitedisclaimer van VENTO SERVICES B.V.

Vento Services B.V. (Kamer van Koophandel: 91162246), hierna te noemen Vento, verleent u hierbij toegang tot https://vento.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Vento behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Vento spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vento.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Vento. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vento nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vento.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vento, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.