Sitemap

Goed overzichtelijk wat er allemaal in deze website zit

Onderstaand vind je onze algemene (leverings)voorwaarden. Hierin beschrijven we wat onze rechten en plichten zijn als je een airconditioner via ons aanschaft en laat installeren.